A Three Day  Workshop on “Data Management and Analysis”

A 3 Day Workshop on Data Management and Analysis

Capacity Development Training on Geographic Information System

नास्ट कलेजमा अनुसन्धान पद्धतीमा कार्याशाला गोष्ठीको आयोजना ।

Pokhara University 18th Convocation

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्युसँग साक्षात्कार कार्यक्रम

असहाय बालबालीकालाई शैक्षीक सामग्री वितरण

२३ औ वार्षिकोत्सव समापन तथा अभिभावक दिवस २०७९

Welcome Program First and Second Semester

NAST AADALAT Season-2